miercuri, 16 iunie 2010

Proiectul " Biblioteca -ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi" în presă

Ziarul Adevărul - 04 06 2010
"Turnu Severin: Şi copiii ies în stradă! Elevii i-au îndemnat pe severineni să ocrotescă natura."


""Cincizeci de copii de la școala 9, învățământ „step by step” și de la școala 10, au defilat în centrul Severinului pentru a impresiona trecătorii în ceea ce privește mediul înconjurător.
Manifestarea face parte dintr-un proiect inițiat de Biblioteca Județeană, în colaborare cu cele două instituții de învățământ și marchează Ziua Internațională a Mediului, sărbătorită mâine, în toată lumea.
„Mâine este ziua mondială a mediului și ne-am gândit să începem de astăzi manifestările. Am confecționat bennere, fluturași și am zis să îi impresionăm pe severineni. Am plecat din fața bibliotecii județene, am mers prin fața Teatrului și acum ne întoarcem la școala 9”, ne-a spus Cristina Firu, bibliotecar și însoțitor pentru copii.
Înarmați cu pancarte pline de mesaje eco, copiii au scandat la fiecare intersecție „Ocrotiți natura” sau „Iubim natura” și au ținut ca trecătorii să audă mesajul lor.
„Noi iubim natura și vrem să arătăm lumii cât este de important mediul”, ne-a spus și Emilian Trușcă, elev în clasa a doua, unul din participanții la marș.""Sursa: http://www.adevarul.ro/locale/turnu-severin/Turnu_Severin-_Si_copiii_ies_in_strada-_Elevii_i-au_indemnat_pe_severineni_sa_ocroteasca_natura_0_274172909.html

Ziarul "Informaţia de Severin" - 16 06 2010

"Videoproiecţii pe toată perioada vacanţei

Secţia „Pogani” a Bibliotecii Judeţene „I.G. Bibicescu” îşi delectează zilnic vizitatorii de vârstă şcolară şi nu numai, cu filme, desene animate şi documentare, în cadrul proiectului „Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi”.
În urmă cu trei luni, Bi­bli­o­te­ca Judeţeană „I.G. Bibi­ces­cu”, alături de alte biblioteci apar­ţinând altor judeţe, s-a în­scris cu acest proiect la Con­cur­­sul de Participare Co­mu­ni­ta­ră, com­petiţie ce face parte din pro­gramul „Biblionet – lu­mea în biblioteca mea“, lansat de or­ga­nizaţia nonprofit IREX (In­ter­national Research & Ex­chan­ges Board), care la rândul său este sprijinită financiar de Bill Gates. Nu a câştigat pre­miul cel mare, fiind învinsă de judeţul Iaşi, ci a primit un pre­miu special reprezentând su­ma de 1300 de dolari. Cu a­ceşti bani, biblioteca a achi­zi­ţio­nat un laptop, un video­pro­iec­tor şi un ecran pentru pr­o­iec­ţii, iar de aceste echi­pa­men­te, bibliotecarii se folosesc pen­tru a organiza activităţi e­du­­cativ-culturale, respectiv pro­­iecţii video cu filme pentru co­pii, desene animate sau do­cu­mentare.


Părinţii ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă


De luni până vineri, între o­re­le 9,00-17,00, elevii, dar şi ab­solvenţii, sunt aşteptaţi la Secţia „Pogani” a Bibliotecii Ju­deţene, de pe strada Şt. O­do­bleja, nr. 59, pentru a-şi pu­ne la punct temele pentru va­can­ţă, sau doar pentru a „pi­e­r­de” tim­pul într-un mod plăcut. „În tim­pul anului şcolar, noi bi­­bli­o­tecarii ne deplasăm cu apa­­ra­tu­ra la unităţile de învă­ţă­mânt în cazul în care elevii nu pot ve­ni la bibliotecă. De ase­me­­nea, părinţii şomeri, aflaţi în cău­tarea unui loc de muncă, pot veni la bibliotecă pentru a fi ajutaţi să-şi realizeze un Cu­rri­culum Vitae”, a declarat Cris­­tina Firu, bibliotecară la Sec­ţia „Pogani”. Programul „Bi­bli­o­te­ca – ajutor pentru copii, das­căli şi părinţi” se va încheia pe 30 octombrie, însă bi­bl­i­o­te­ca­rii doresc prelungirea lui cât mai mult posibil. În tot acest timp, organizaţia IREX va mo­nitoriza activitatea anga­ja­ţi­lor bibliotecii, pentru a se con­vinge că vor folosi aparatura în scop educativ, iar beneficiarii pro­gramului se vor alege cu in­for­maţii folositoare."
Sursa: http://www.informatiadeseverin.ro/ids2/index.php/social/882-videoproiecii-pe-toat-perioada-vacanei.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu