miercuri, 16 iunie 2010

Proiectul " Biblioteca -ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi" în presă

Ziarul Adevărul - 04 06 2010
"Turnu Severin: Şi copiii ies în stradă! Elevii i-au îndemnat pe severineni să ocrotescă natura."


""Cincizeci de copii de la școala 9, învățământ „step by step” și de la școala 10, au defilat în centrul Severinului pentru a impresiona trecătorii în ceea ce privește mediul înconjurător.
Manifestarea face parte dintr-un proiect inițiat de Biblioteca Județeană, în colaborare cu cele două instituții de învățământ și marchează Ziua Internațională a Mediului, sărbătorită mâine, în toată lumea.
„Mâine este ziua mondială a mediului și ne-am gândit să începem de astăzi manifestările. Am confecționat bennere, fluturași și am zis să îi impresionăm pe severineni. Am plecat din fața bibliotecii județene, am mers prin fața Teatrului și acum ne întoarcem la școala 9”, ne-a spus Cristina Firu, bibliotecar și însoțitor pentru copii.
Înarmați cu pancarte pline de mesaje eco, copiii au scandat la fiecare intersecție „Ocrotiți natura” sau „Iubim natura” și au ținut ca trecătorii să audă mesajul lor.
„Noi iubim natura și vrem să arătăm lumii cât este de important mediul”, ne-a spus și Emilian Trușcă, elev în clasa a doua, unul din participanții la marș.""Sursa: http://www.adevarul.ro/locale/turnu-severin/Turnu_Severin-_Si_copiii_ies_in_strada-_Elevii_i-au_indemnat_pe_severineni_sa_ocroteasca_natura_0_274172909.html

Ziarul "Informaţia de Severin" - 16 06 2010

"Videoproiecţii pe toată perioada vacanţei

Secţia „Pogani” a Bibliotecii Judeţene „I.G. Bibicescu” îşi delectează zilnic vizitatorii de vârstă şcolară şi nu numai, cu filme, desene animate şi documentare, în cadrul proiectului „Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi”.
În urmă cu trei luni, Bi­bli­o­te­ca Judeţeană „I.G. Bibi­ces­cu”, alături de alte biblioteci apar­ţinând altor judeţe, s-a în­scris cu acest proiect la Con­cur­­sul de Participare Co­mu­ni­ta­ră, com­petiţie ce face parte din pro­gramul „Biblionet – lu­mea în biblioteca mea“, lansat de or­ga­nizaţia nonprofit IREX (In­ter­national Research & Ex­chan­ges Board), care la rândul său este sprijinită financiar de Bill Gates. Nu a câştigat pre­miul cel mare, fiind învinsă de judeţul Iaşi, ci a primit un pre­miu special reprezentând su­ma de 1300 de dolari. Cu a­ceşti bani, biblioteca a achi­zi­ţio­nat un laptop, un video­pro­iec­tor şi un ecran pentru pr­o­iec­ţii, iar de aceste echi­pa­men­te, bibliotecarii se folosesc pen­tru a organiza activităţi e­du­­cativ-culturale, respectiv pro­­iecţii video cu filme pentru co­pii, desene animate sau do­cu­mentare.


Părinţii ajutaţi să-şi găsească un loc de muncă


De luni până vineri, între o­re­le 9,00-17,00, elevii, dar şi ab­solvenţii, sunt aşteptaţi la Secţia „Pogani” a Bibliotecii Ju­deţene, de pe strada Şt. O­do­bleja, nr. 59, pentru a-şi pu­ne la punct temele pentru va­can­ţă, sau doar pentru a „pi­e­r­de” tim­pul într-un mod plăcut. „În tim­pul anului şcolar, noi bi­­bli­o­tecarii ne deplasăm cu apa­­ra­tu­ra la unităţile de învă­ţă­mânt în cazul în care elevii nu pot ve­ni la bibliotecă. De ase­me­­nea, părinţii şomeri, aflaţi în cău­tarea unui loc de muncă, pot veni la bibliotecă pentru a fi ajutaţi să-şi realizeze un Cu­rri­culum Vitae”, a declarat Cris­­tina Firu, bibliotecară la Sec­ţia „Pogani”. Programul „Bi­bli­o­te­ca – ajutor pentru copii, das­căli şi părinţi” se va încheia pe 30 octombrie, însă bi­bl­i­o­te­ca­rii doresc prelungirea lui cât mai mult posibil. În tot acest timp, organizaţia IREX va mo­nitoriza activitatea anga­ja­ţi­lor bibliotecii, pentru a se con­vinge că vor folosi aparatura în scop educativ, iar beneficiarii pro­gramului se vor alege cu in­for­maţii folositoare."
Sursa: http://www.informatiadeseverin.ro/ids2/index.php/social/882-videoproiecii-pe-toat-perioada-vacanei.html

Proiectul " Biblioteca -ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi"

Deoarece într-o postare anterioară am menţionat faptul că Biblioteca Judeţeană realizează proiecţii de filme şi documentare în cadrul Filialei Pogany, voi explica cum a luat fiinţă aceasta mini-sală de cinema.
În luna martie, am depus un proiect în cadrul Conscursului de Participare Comunitară care este o competiţie deschisă bibliotecilor din România organizată de IREX în cadrul programului naţional “ Biblionet- lumea în biblioteca mea”.
Biblionet este un program de cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit la informaţie, prin stimularea dezvoltării unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Biblionet va ajuta bibliotecile să răspundă nevoilor exprimate de comunităţile locale prin cursuri de formare pentru bibliotecari şi introducerea de echipamente IT în biblioteci, sub forma unui parteneriat între IREX, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile publice locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Concursul de Participare Comunitarăă a demarat în anul 2007 şi are ca scop generarea în rândul bibliotecarilor de idei noi şi unice de a integra noile tehnologii în comunităţile locale, să-i în curajeze pe bibliotecari să iasă în întâmpinarea comunităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi interesele şi satisface nevoile. Astfel, această competiţie încurajează implicarea comunităţii în utilizarea noilor tehnologii prin diseminarea de idei noi, servicii şi produse realizate în comunitate, cu comunitatea, pentru comunitate. Scopul acestei competiţii este să genereze idei noi şi unice de a integra noile tehnologii în comunităţile locale, să-i încurajeze pe bibliotecari să iasă în întâmpinarea com unităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi intere sele şi pentru a le satisface nevoile.
Deci, proiectul depus de către Biblioteca Judeţeană “ I. G. Bibicescu “ s-a intitulat “ Biblioteca – ajutor pentru copii, dascăli şi părinţi” şi a concurat cu de alte opt proiecte depuse de diverse bibloteci din ţară pentru obţinerea unei finanţări pentru diverse aparaturi electronice necesare desfăşurării activităţilor .În urma preselecţiei, am fost selectati alături de proiectul colegilor din cadrul Bibliotecii “ Gheorghe Asachi”, Iaşi, să ne confruntăm în finală. Câştigătorul a fost desemnat în urma voturilor utilizatorilor forumului www.biblionet.ro, si anume proiectul Bibliotecii Judeţene Iaşi. Deoarece proiectul nostru a devenit cunoscut şi apreciat în comuniatate datorită acestui concurs, reprezentanţii IREX au decis să ne acorde un premiu special în valoare de 1300 $, cu ajutorul cărora am achiziţionat un videoproeictor, un laptop şi un ecran de proiecţie, aparatura cu ajutorul căreia vom desfăşura activităţile din cadrul proiectului.
Cu ajutorul acestui proiect, Biblioteca Judeţeană doreşte să se implice, alături de cadre didactice şi părinţi precum şi alţi parteneri din cadrul comunităţii, în educaţia şcolară şi extraşcolară a copiilor, oferind suport material şi noi alternative de însuşire şi de îmbogăţire a cunpştinţelor, de petrece a timpului liber într-un mod cât mai plăcut şi constructiv. De asemenea Biblioteca urmăreşte, alături de partenerii acesteia, mobilizarea a cât mai multor persoane din cadrul comunităţii pentru desfăşurarea a caâ mai multor activităţi comune avand acelaşi scop: binele personal şi al comunităţii. Copiii incluşi în acest proiect vor avea ocazia să deprindă noi metode de învăţare, de informare, comunicare, vor relaţiona cu membrii grupurilor cu care vin în contact, vor interacţiona cu alte medii sociale, vor avea o alternativă educabilă a a-şipetrece timpul în afara programului şcolar obligatoriu dar şi din vacanţe, se vor implica, de la vârste fragede, în acţiunile conjugate ale comunităţii. Aceste activităţi comune biblioteca-şcoala-parteneri din comunitate vor avea menirea de a forma convingeri sănătoase, de a forma caractere puternice, e a oferi modele şi moduri de învăţare i educaţie.
Acţiunile proiectului au demarat în data de 1 iunie printr-o paradă a costumelor realizată de catre copiii din Scoala „ Constantin Negreanu”, Step-By- Step, intitulată „ În minunata lume a poveştilor”. Costumaţi asemeni personajelor preferate din poveşti, copiii au defilat pe strazile oraşului pornind din faţa Filielaei Pogany a Bibliotecii Judeţene pana la sălile de lectura existente în cadrul Palatului Cultural „Theodor Costescu”.

Joi, 3 iunie, Filila Pogany a Bibliotecii Judeţene s-a transformat în sală de cinema pentru micuţii din cadrul Gradiniţei cu program prelungit nr. 19. Doua grupe de copii au urmărit filmele " Dumbrava minunată" precum şi " Maria - Mirabela", după care s-au jucat în curtea interioară a Bibliotecii.


Vineri, 4 iunie, am marcat Ziua Mondială a Mediului printr-o aplicaţie practică a copiilor Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi printr-un mars în centrul oraşului intitulat " Marşul PET-urilor". La acest mars au participat copiii din două şcoli severinene şi anume Şcoala cu clasele I-VIII " Constantin Negreanu", Step-By-Step respectiv Scoala cu clasele I-VIII " D. I. Totir". Astfel, copiii avand costume confecţionate din materiale reciclabile au mărşălui pe strazile oraşului pentru a atrage atenţia severinenilor asupra necesităţii protejării mediului în care trăiesc.
Miercuri, 6 iunie, Filiala Pogany a Bibliotecii Judeţene " I. G. Bibicescu" a fost din nou gazda copiilor din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 19, îndrumaţi de către doamna educatoare Bitmalai Georgeta, au desfăşurat serbarea serbarea prilejută de finalul anului şcolar, în cadrul Bibliotecii . Costumaţi asemeni personajelor din poveşti, copiii au cântat şi au dansat spre deliciul specatatorilor ( părinţi, bunici, bibliotecari) după care au încins o joacă în incinta Bibliotecii. La final, copiii au vizionat videoproiecţia " Albă ca Zăpada şi cei 7 pitici".

Joi, 10 iunie Sala de lectură a Bibliotecii Judeţene " I. G. Bibicescu" din cadrul Palatului Cultural Theodor Costescu a răsunat de căntecele şi jocurile copiilor din cadrul Şcolii " Constantin Negreanu". Îndrumaţi de către doamna învăţătoare Amzoi Eleonora, elevii clasei a III-a au dansat jocuri populare româneşti destul de complicate pentru vârsta lor. Prestaţia a fost însă uimitoare. Tot în cadrul aceluiaşi program elevii clasei I, îndrumaţi de către domnul Botea Mureş au susţinut un program artistic de cantece şi poezii avand ca tematică copiii, copilaria şi ...vacanţa mare, mult aşteptată de către toţi copiii.


Şi în acestă săptămână am desfăşurat activităşi surprinse în cadrul proiectului, axându-ne foarte mult pe videorpoiecţii de filme pentru copii şi documentare precum şi pe indrumarea elevilor în ceea ce priveşte realizarea temelor şcolare pe perioada vacanţei .
În continuare ne vom axa pe activităţile prevăzute în cadrul proiectului dar ne vom strădui, însă, să rezolvăm orice problema a utilizatorilor care cer ajutorul Bibliotecii Judeţene " I. G. Bibicescu", dorind, în acest mod, să lărgim aria serviciilor oferite.

luni, 7 iunie 2010

Săptămâna poveştilor

Timp de trei zile, Biblioteca Judeţeană„ I. G. Bibicescu „, a stat sub semnul poveştilor, ca urmare a acţiunilor desfăşurate, cu şi pentru copii.

Activităţile au demarat în data de 1 iunie, dată la care, pe tot globul pământesc, se sărbătoresc copiii şi copilaria.
Astfel încât, elevii Şcolii cu clasele I-VIII, „ Constantin Negreanu „ având costume asemeni personajelor preferate din poveşti au ţinut să mărşăluiască prin centrul oraşului pentru a-şi prezenta costumele şi pentru a se simţi cât mai bine de ziua lor.
Parada a demarat în curtea Bibliotecii Judeţene, unde elevii au cântat cântece vesele şi şi-au aşteptat noii priteni din cadrul Centrului de Educaţie Incluzivă „ Constantin Pufan „
Pentru ca defilarea să fie cât mai veselă bibliotecarii au oferit baloane colorate copiilor.

Grupul vesel s-a îndreptat apoi spre centrul oraşului având ca destinaţie sălile de lectură ale Bibliotecii Judeţene, existente în Palatul Cultural „ Teodor Costescu”.Ajunşi aici, copii au susţinut un mic program artistic pentru colegele noastre bibliotecare, au admirat expoziţia de carte pentru copii, au răsfoit încântaţi cărţile.
Pentru a simţi pe deplin că-i sărbătoarea lor copiii au fost îmbiaţi apoi cu sucuri şi prăjituri cărora bineînţeles nu le-au rezistat prea mult....
A fost ca o adevărată petrecere.......

La întoartcere, punctul final a fost din nou Biblioteca Judeţeană unde copiii au vizionat în sala de cinema din cadrul sălii de lectură, inaugurată pentru ei , de ziua lor, ecranizarea poveştii „ Dumbrava minunată”.
A fost o încântare pentru ei să urmărească ca într-o sală de cinema reală ,o poveste minunată.
La final, înaine de plecare, scolarii au primit în dar o cărticică realizată de către bibliotecariii Bibliotecii Judeţene, avand ca şi conţinut poezii pentru copii, selectate din bibliografia şcolară.


Copiii din cadrul Centrului de educaţie Incluzivă au primit în dar câte o cărticică cu povestea Albă ca Zăpada, avand ca si conţinut textul poveştii dar şi planşe de colorat.

Spre seară, atat copiii dar şi bibliotecarii erau epuizaţi dar...fericiţi.

Cum vestea, că am înfiinţat o mică sală de cinema în cadrul Bibliotecii Judeţene, a zburat ca vântul şi ca gândul prin „ tot târgul „, joi, 3 iunie , am primit vizita a 50 de preşcolari din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 19, care au venit să ne prezinte o mică scenetă din povestea Albă ca Zăpada şi bineînţeles să îi vadă pe ...Lizuca şi Patrocle.

Cu toate că sala era arhiplină de copii, timp de 50 de minute cât a durat povestea, nu s-a auzit din gura lor niciun sunet, atat de captivaţi şi impresionaţi au fost de mica noastră sală de cinema. Mici şi impresionabili, copii au râs alături de Lizuca dar au si suspinat alături de ea şi Patrocle.

În timp ce prima grupă de preşcolari era în sala cinema, o altă grupă de încă 50 de copii venise tot pentru un film la bibliotecă. Pentru a nu se plictisi până se termina filmul colegilor, copiii au încins o joacă în curtea bibliotecii, au cântat, au dansat..... s-au distrat.

Pentru vizionare ei au dorit să vadă filmul „ Maria – Mirabela”, filmul copilăriei nostre.....

Au fost căteva zile, dedicate copiilor şi copilăriei, active şi plăcute. Activităţile desfăşurate împreună cu copiii iţi oferă întotdeauna energie şi satisfacţie.
Povestea sălii de cinema şi modalitatea în care aceasta a luat fiinţă ...într-o postare viitoare.

luni, 26 aprilie 2010

Multiplă sărbătoare în Cetatea Severinului

23 aprilie este cunoscuta în ţară ca fiind o sărbătoare religioasa, a românilor ortodocşi, care-l celebrează pe Sfântul Gheorghe. În Drobeta Turnu-Severin, 23 aprilie este, în primul rând sărbătoarea oraşului. Este ziua în care, cu mic cu mare, noi, severinenii, ne adunăm în diverse locaţii de importanţă culturală şi istorică şi începem serbările dedicate oraşului de pe malul Dunării. Biblioteca Judeţeana " I. Gh. Bibicescu" a fost inclusa în programul manifestărilor dedidacte zilelor oraşului Drobeta Turnu-Severin, cu o lansare de carte emoţionantă prin grandoarea care se impunea, şi anume, lansarea a trei cărţi semnate de către scriitorul şi academicianul Dumitru Radu Popescu.

Evenimentul a avut loc în Sala de lectură Bibicescu, a Bibliotecii Judeţene Mehedinti, din cadrul Palatului Cultural " Theodor Costescu, sub privirile încremenite ale lui Sorescu, Nichita Stănescu, Bibicescu, Costescu si a altor personalităţi care şi-au purtat pasii prin această minunată sală dedicată lecturii.
Personalitatea şi opera scriitorului au fost evocate de către criticul şi istoricul literar Florea Firan, directorul revistei şi Editurii " Scrisul Românesc ", Craiova, în cadrul căreia au apărut cele trei volume de teatru ale renumitului scriitor. Acestea sunt " Anglia ", " Noptile saptamanii" si " Epistola catre Englezi" volume care au fost comentate si analizate de criticii literari si scriitorii prezenti la manifestare.
Marele scriitor D. R. Popescu, cu modestia care-l caracterizeaza, nu a caracterizat propriile volume ci opera altui mare scriitor si om de stiinta mehedintean, Stefan Odobleja.
Multiple personalităţi mehedinţene, din diverse medii, au participat la acest eveniment şi au ţinut să zugrăvească personalitatea amplă a scriitorului şi să aducă în lumina, participanţilor, ce anume reprezintă D.R. Popescu pentru literatura română, pentru mediul cultural românesc şi nu numai.
De asemenea, cu aceasta ocazie, Editura " Scrisul Romanesc" a lansat patru volume: " Tudor Arghezi. Treptele devenirii", autor Florea Firan, " Constantin Brancusi ", autor V. G. Paleolog, " Oltenia. Studii si cercetari", " Marin Sorescu in documente si scrisori inedite".
La finalul prelegerilor, scriitorul Dumitru Radu Popescu precum si criticul literar Florea Firan şi-au pus semnatura pe cărţile achiziţionate de către participanţi din cadrul standului de carte al Editurii " Scrisul Românesc ".

Au participat la acest eveniment si doua clase de elevi ai Liceului severinean " Gheorghe Titeica", sub indrumarea cadrelor didactice ai catedrei de limba romana, pentru ei fiind un moment unic in viata de a intalni, in mod direct, un autor prestigios, ale carui opere literare sunt studiate in manualele de liceu.
În avampremiera acestui eveniment important, elevii clasei a II-a din cadrul Scolii cu clasele I-VIII " Constantin Negreanu", îndrumaţi fiind de doamna învăţătoare Amzoi Eleonora, au pregătit un program artisic în onoarea Cetăţii Severinului, dar şi în onoarea cărţii şi a bibliotecarului care se serbau, tot în data de 23 aprilie.

A fost o surpriză plăcută pentru noi, bibliotecarii, să fim serbaţi de către cititorii şi, totodata, partenerii noşti .

Alături de această clasa au mai participat şi elevii Scolii cu clasele I-VIII " D. I. Totir ", îndrumaţi de către doamna învăţătoare Crăiniceanu Domnica, acestia pregătind un frumos program de poezii dedicate cărţii, slovelor în general.
În afară de cântece şi recitări, elevii Scolii " Constantin Negreanu" ne-au făcut o frumoasă surpriză cu dansurile populare olteneşti, executate impecabil, deşi ei au vârsta de numai 9 ani. A fost o lecţie pentru toţi, o lecţie despre păstrarea valorilor culturale româneşti, data de nişte copii.
La plecare, bibliotecarii au dăruit copiilor pliante, semne de carte şi steguleţe care cuprindeau programul sectiilor Bibliotecii Judetene, evenimentele aniversate în data de 23 aprilie precum şi istoricul Bibliotecii " I. G. Bibicescu".


Copiii au oferit flori tuturor doamnelor bibliotecare, cu ocazia Zilei Naţionale a Bibliotecarilor...

vineri, 16 aprilie 2010

Casa bunicii din bibliotecă


Am considerat că îndemnul lui Constantin Noica "În cultură nimic nu trebuie pierdut ,totul trebuie transmis şi reînnoit " este de bun augur, mai ales că acum, tehnica a luat o amploare deosebită ,majoritatea tinerilor accesează reţelele de internet nemaifiind implicaţi în cunoaşterea adevăratelor comori ale poporului nostru.
Într-o lume în care totul tinde să se schimbe, în care tehnologiile avansează pe zi ce trece, severinenii, şi nu numai ei, care pătrund în sala de lectură a Filialei Pogany a Bibliotecii Judeţene Mehedinti, au impresia ca păşesc într-un alt veac.Un veac îndepărtat al bunicilor şi străbunicilor, cu miros de liliac proaspăt cules,amestecat cu mirosul scoarţelor de pe ziduri. Însă sunt brusc treziţi din visare atunci cand zăresc computerele, semn ca sunt totuşi în prezent. Am observat că sunt plăcut surprinşi de modul în care am decorat sala de lectură, cu scoarţe, cu costume naţionale, cu mici obiecte de uz casnic din perioada bunicilor noştri. Multora acestea le trezesc nostalgii plăcute şi-i îndeamnă la visare. Am încercat să îmbinăm tehnologia actuală cu tradiţia strămăşească a acestor locuri şi suntem convinşi că cei care părăsesc incinta sălii noastre pleacă cu un sentiment plăcut. Cei care citesc cărţi sau utilizează calculatoarele din sală ne-au spus că se simt altfel la noi, atmosfera fiind încărcată de linişte, de căldură, de....visare.

Copiii au reacţionat cel mai bine atunci cand au văzut colecţia de obicte din lemn sau ceramică folosita de înaintaşii noştri. Mulţi dintre ei nu luaseră contact decât prin intermediul Muzeului cu astfel de obiecte însă diferenţa dintre cele expuse în sala noastă şi Muzeu este faptul că la noi exponatele pot fi manevrate, atinse, mirosite, întoarse pe toate părţile...

Colecţia de obiecte populare româneşti a fost realizată prin donarea acestora de către bibliotecarii Filialei Pogany dar surprinzător, au existat donaţii de mici obiecte şi din partea persoanelor care ne-au trecut pragul. Suntem muţumiţi pentru că numărul utilizatorilor a crescut ( poate si din acest motiv ), suntem mulţumiţi că am găsit o modalitate de promova tradiţiile populare româneşti, suntem mulţumiţi când ei, cei care au nevoie de seviciile noastre, pleacă mulţumiţi şi cu zâmbetul pe buze .
Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în mintea si sufletul celor ce simt romaneste.

joi, 25 martie 2010

Istoria iepuraşului de Paşte


"Iepurasul de Paste, aducator de oua rosii provine de pe meleaguri germane si simbolizeaza fertilitatea.
rima aparitie a iepurasului ca simbol al Pastelui a avut loc in Germania, aparand mentionat in carti in jurul anului 1500, desi e probabil ca el sa fie prezent de mai multa vreme in traditia populara.
Germanii sunt, de altfel, primii care au inventat dulciurile in forma de iepurasi, la 1800, din aluat si zahar. In aceeasi perioada, in Franta si Germania au aparut si primele oua din ciocolata.
Simbolul iepurasului provine inca din vremea festivalurilor pagane dedicate zeitei Eastre. Legenda spune ca Eastre a gasit intr-o iarna o pasare ranita pe camp. Pentru a o salva de la moarte, zeita a transformat-o intr-o iepuroaica, aceasta pastrand insa capacitatea de a depune oua.
Iepurasul, pentru a-i multumi binefacatoarei sale, iepuroaica decora ouale facute si i le daruia zeitei. Din aceasta legenda s-a nascut si traditia ca iepurasul sa aduca daruri copiilor.
In America, aceasta traditie a iepurasului de Pasti, care aduce cadouri oua vopsite copiilor cuminti, a fost adusa de emigrantii germani.
Desi nu este un animal prea impresionant, iepurasul este un mesager sacru al divinitatii in multe culturi.
In traditia chineza, iepurasul este o creatura care traieste pe Luna, unde se ocupa cu macinarea orezului, esenta vietii.
Pentru budisti, iepurasul este, de asemenea, o creatura selenara. Legenda spune ca, neavand ce ofranda sa-i aduca zeitei Indra, iepurasul s-a gatit pe sine insusi in focul sacru si, ca rasplata, a fost asezat pe Luna.
Si pe continentul american, animalul cu urechi mari este personaj de legenda. La unele triburi exista un mit care descrie cum iepurele a adus oamenilor focul, in timp ce in cultura mayasa era creditat cu inventarea scrisului."
Articol preluat de pe siteul:http://www.copilul.ro

miercuri, 10 martie 2010

8 martie.....primavară.....sărbătoare


Ziua de 8 Martie este recunoscuta pe intreg Mapamondul ca fiind sarbatoarea internaţională a femeii. Luna martie este prima lună a primăverii când toată natura renaşte şi razele soarelui încep sa ne mângâie uşor. Pură coincidentă sau nu, în acestă lună se sărbătoreşte pe lângâ mărţişor şi ziua femeii, a mamelor. Femeia este cea mai importantă fiinta din lume, mamă şi iubită, elemente fara de care întregul univers nu ar exista.
Ziua mamei se sărbatorea înca de pe vremea zeilor din Olimp când exista un festival dedicat mamei tuturor zeilor si zeiţelor, pe nume Rhea, în Grecia Antica. În 1910, la Copenhaga, apare pentru prima dată ideea zilei femeii când se sarbatorşte mişcarea femeilor pentru egalitate în drepturi şi egalitate de şanse. 7 ani mai tarziu, ia naştere ziua de 8 Martie cu prilejul grevei muncitoarelor din Sankt Petersburg. Ziua femeii a fost recunoscuta ca sarbatoare internatională in 1977, devenind o tradiţie în majoritatea ţărilor din Europa şi precum SUA, fiecare sărbătorind-o aşa cum o simte. Ziua de 8 Martie este pe plan international Ziua Femeilor Militante, a celor datorita cărora noi, femeile, avem drept de vot, dreptul la proprietate, dreptul la educaţie, la divort, la asistenta medicala, la contraceptie. Dreptul de a alege si de a spune Nu! Una dintre aceste tari este Anglia, unde pe 8 Martie au loc marşuri şi intruniri în memoria acestor Femei.
Femeia, mama, a fost sărbătorita şi în cadrul Filialei Pogany a Bibliotecii Judeţene " I. Gh. Bibicescu" , alături de elevii Şcolii cu clasele I-VIII " Constantin Negreanu" si prichindeii Gradiniţei nr. 19.
Înca de joi, 4 martie , sala de lectură a Filialei Pogany s-a umplut de cei 85 de prichindei şi doamne educatoare, de la Gradiniţa nr.19, care au ţinut să ne încante cu cântece şi versuri închinate mamei.Vineri, 5 martie , graupa mica a clasei Step-By-Step din cadrul aceleiasi gradiniţe, a pregatit o frumoasa serbare dedicată tot celei mai preţioase fiinte: mama. Specatorii au fost numeroşi iar sala de lectura neîncapătoare pentru mamici, tatici, bunici si matuşici.

La numai 3 ani şi vizibil emoţionaţi, deoarece era prima lor serbare, copiii, costumati în fluturasi, au dansat şi au cântat cum au ştiut ei mai bine.


Asistenta a fost si ea emotionata mai ales cand mamicile au primit din partea copiilor felicitari confectionate chiar de ei.
Serbările dedicate mamei s-au încheiat luni, 9 martie cănd vechii prieteni ai Filialei Pogany, elevii Şcolii " Constantin Negreanu", din clasa I Step-By-Step au prezentat bibliotecarilor un scurt program artistic dedicat sosirii primaverii şi zilei femeii. Versurile strofelor recitate de copii au fost compuse de doamna învaţatoare Tomescu Viorica, programul lor ieşind astfel în evidenţa prin originalitate.

Foarte mult ne-a impresionat gestul elevilor Şcolii cu clasele I-VIII din localitatea Izvorul Barzii, şcoală cu care Filiala Pogany se afla în parteneriat de colaboare , elevi care , prin intermediul doamnei profesoare Băbeanu Maria -Felicia, ne-au urat un sincer " La mulţi ani " cu ocazia zilei de 8 martie,trimiţandu-ne în dar felicitari confecţionate de ei înşişi. Tot prin intermediul doamnei profesoare ne-au parvenit şi fotografii realizate în timpul confecţionării felicitărilor.


Acum, în sala de lectură, transformata pentru câteva zile într-o adevarată sală de spectacole, a ramas numai expoziţia de felicitări confecţionate de micuţi pentru mamici, precum şi expoziţia de picturi avand ca tematica " Primavara în oraş", expoziţie realizata de catre elevii Liceului de Artza " I. Şt. Paulian", sub îndrumarea doamnei profesoare Sîrbu Silvia.


Tuturor le mulţumim şi îi aşteptăm să ne treaca pragul deoarece aici vor gasi singurii prieteni care îi vor ajuta pe tot parcursul vieţii şi nu le vor înşela aşteptările niciodata: CĂRŢILE.